Dio južne Hrvatske, poznat po povijesnom nazivu Dalmacija, je prepoznata u svijetu kao top charter destinacija