Iznajmljivanje jahti u Hrvatskoj: Luksuzna Maiora 29 sa posadom